El |  En

You are here

Πληροφορίες

  Σε τι αφορά η Πρωτοβουλία BUILD UP Skills και το έργο BUS-GR

  Οι στόχοι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το κλίμα και την ενέργεια – οι ονομαζόμενοι ως στόχοι «20-20-20» - προβλέπουν τη μείωση των εκπομπών του CO2 κατά 20%, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% και την αύξηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020. Η αναμενόμενη συμβολή του κτιριακού τομέα στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων για το 2020 αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον κατασκευαστικό κλάδο (και τη βιομηχανία γενικότερα), ο οποίος οφείλει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για ανακαινίσεις κτιρίων με υψηλές ενεργειακές επιδόσεις καθώς και για νέα κτίρια «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας».

  Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται μεγάλη προσπάθεια ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των εξειδικευμένων εργαζομένων στην αγορά (σήμερα στην Ε.Ε. υπάρχουν 1,1 εκατομμύριο εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι το 2015 θα χρειάζονται 2,5 εκατομμύρια), μαζί με μέτρα που θα διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων για κατασκευαστικά θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια από τους ιδιοκτήτες των κτιρίων. Η κατάρτιση και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων αποτελούν μέτρα «μακράς πνοής», οπότε είναι πλέον καιρός να ξεκινήσουν δράσεις έτσι ώστε τα Κράτη-Μέλη να είναι σε θέση να διαθέτουν ένα καλύτερα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό μέχρι το 2020.

   

  Έχοντας αυτά υπόψη, το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», της Γ.Δ. για την Ενέργεια, εισήγαγε την Πρωτοβουλία BUILD UP Skills, για να υποστηρίξει τα Κράτη Μέλη:

  • στην εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για τον κατασκευαστικό κλάδο, και
  • στη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών σχετικά με τη συνέχιση της κατάρτισης των τεχνιτών και των εργατών του κλάδου, και των εγκαταστατών τεχνολογιών ΕΞΕ και συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους μετά τη βασική εκπαίδευσή τους.

  Στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον Πυλώνα Ι (“Εθνικές πλατφόρμες προσόντων και οδικοί χάρτες έως το 2020”) της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills, στην Ελλάδα υποβλήθηκε η πρόταση με τίτλο BUILD UP Skills Greece (ακρωνύμιο BUS-GR), η οποία εγκρίθηκε και άρχισε να υλοποιείται στις αρχές Ιουνίου του 2012 (συνολική διάρκεια του έργου: 18 μήνες).

  Όπως ισχύει και για όλα τα άλλα έργα που εγκρίθηκαν στις 30 ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στον Πυλώνα Ι της Πρωτοβουλίας, ο τελικός στόχος του έργου BUS-GR είναι η ανάπτυξη ενός εθνικού οδικού χάρτη για την ενσωμάτωση της κατάρτισης σχετικά με τις ευφυείς ενεργειακές λύσεις για τα κτίρια στα καθιερωμένα προγράμματα σπουδών και την πρακτική των επαγγελματιών του κτιρίου τους οποίους στοχεύει η Πρωτοβουλία. Ο οδικός χάρτης, βασιζόμενος σε μια ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να λάβει υπόψη την αναμενόμενη συνεισφορά του κτιριακού τομέα στους εθνικούς στόχους για το 2020 και τις απαιτήσεις για «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» κτίρια. Εξάλλου, ο εθνικός οδικός χάρτης που θα προκύψει θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από τις αρμόδιες αρχές και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με τη δέσμευση να υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν την προτεινόμενη στρατηγική.